גוף, מרחב וזכרון בטרילוגיה האלכסנדרונית

של יצחק גורמזאנו גורן

(פורסם ב״נשף המסכות של יצחק גורמזאנו גורן: קריאות ביצירותיו בספרות ובתיאטרון, הוצאת גמא, 2019)