כתבה בטלוויזיה האיראנית בלונדון על הרומן "ציפור בעיר קדושה" 

(פברואר 2020)

© דליה כהן-קנוהל

cohendal@gmail.com