עקבות שנעלמו באיראן

ירון אביטוב על הספר ״ציפור בעיר קדושה״, פורסם במקור ראשון

© דליה כהן-קנוהל

cohendal@gmail.com