עקבות שנעלמו באיראן

ירון אביטוב על הספר ״ציפור בעיר קדושה״, פורסם במקור ראשון